Nastavljaju se aktivnosti na podizanju kapaciteta za efikasno upravljanje morskim zaštićenim područjima

Nastavljaju se aktivnosti na podizanju kapaciteta za efikasno upravljanje morskim zaštićenim područjima

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a u okviru GEF/UNEP Projekta “Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore”, izrađuje planove upravljanja za tri morska zaštićena područja: Park prirode “Platamuni”, Park prirode “Katič” i Park prirode “Stari Ulcinj”.  

U tom cilju nastavlja se radionica koje se održava u hotelu "Avala" od 09.03-10.03.2022.godine. Tokom predmetne radionice  učesnici će se upoznati sa svrhom planova upravljanja i procesom njihove izrade, kao i sa vrijednostima ova tri zaštićena područja. U okviru praktičnog dijela, grupnim radom definisaće se predlozi aktivnosti za svako zaštićeno područje u moru, sa posebnim akcentom na zaštitu, kontrolu, posjećivanje i edukaciju.

Pored predstavnika Ministarstva i projekta i predstavnika Javnog preduzeća "Morsko dobro", u proces izrade Planova upravljanja uključene su i druge relevantne institucije Crne Gore.