Podignuta prva Plava zastavica u Crnoj Gori za 2022. godinu na kupalištu “MCM” na Velikoj ulcinjskoj plaži.

Podignuta prva Plava zastavica u Crnoj Gori za 2022. godinu na kupalištu “MCM” na Velikoj ulcinjskoj plaži.

Prva Plava zastavica u Crnoj Gori za 2022. godinu podignuta je na kupalištu “MCM” na Velikoj ulcinjskoj plaži.

Svjetski Dan okeana i mora simbolično je odabran za dodjelu ovog prestižnog ekološkog obilježja za 38 plaža i jednu marinu u Crnoj Gori u jubilarnoj 35.godini postojanja.

Međunarodno priznanje Plava zastavica je ekskluzivno ekološko obilježje koje se godišnje dodjeljuje plažama i marinama čiji program promoviše visoke standarde iz četiri oblasti: kvalitet morske vode, usluga i sigurnosti na plažama, standarde iz oblasti zaštite životne sredine kao i obrazovanja i informisanja o ekološkim vrijednostima.

Prvu Plavu zastavicu za 2022.godinu podigli su direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mladen Mikijelj i predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari.

”Iskazujem veliko zadovoljstvo što u jubilarnoj 35 godini postojanja u svijetu, na našoj obali imamo 38 plaža i jednu marinu koji su dobitnici ovog  eksluzivnog eko-obilježja.

Ponosni smo na  kvalitet naših plaža  koje odgovaraju svjetskim standardima, a koje su značajne za Crnu Goru kao atraktivnu turističku destinaciju. Čast nam je sto je naše preduzece  skoro 20 godina dio programa Plava zastavica  i što se iz godine u godinu povećava broj naših plaža koji zavrijeđuju ovo eminentno međunarodno priznanje. Javno preduzeće je, od samog početka, prepoznalo značaj koji program Plava zastavica ima za promociju Crne Gore kao turistički atraktivne destinacije po ocjeni međunarodnih komisija.

Ovim ekskluzivnim obijlježjem šaljemo poruku  da  Crna Gora kao ekološka  i mediteranska zemlja zauzima prepoznatljivo mjesto na turističkim mapama svijeta i da smo spremni da svim turistima pružimo ugodan boravak na crnogorskoj obali.

Takođe,ovom prilikom želim da čestitam bivšem koordinatoru  Javnog preduzeća “Morsko dobro” za opštinu Ulcinj,gospodinu Omeru Bajraktari izbor za predsjednika Opštine Ulcinj i ujedno se zahvaljujem domaćinu koji je upriličio ovaj svečani događaj, kao i predstavnicima  medija i ostalih institucija”,izjavio je direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj.

Predsjednik Opštine Ulcinj gospodin Omer Bajraktari je izjavio da je grad Ulcinj ponosan što ima 12 kupališta koji su nosioci Plave zastavice. ”Ulcinjske plaže su zaista brend ulcinjskog turizma, tako da će svi privrednici koji pokazuju ovakve rezultate imati podršku kako Opštine Ulcinj, tako i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.“,istakao je gospodin Bajraktari.

“Posebno bih istakao da pored obaveznih kriterijuma koje zakupac Plave zastavice mora da ispuni, neophodno je i da se promijeni pristup svih korisnika da brinu  o životnoj sredini. Ove godine ćemo akcenat staviti na smanjenje i nadam se vrlo brzo ukidanje jednokratne plastike koji je jedan od velikih ekološkuh problema, naveo je direktor NVO “EKOM” Saša Karajović. Tom prilikom je za uspješnih 19 godina ekskluzivnog Programa u Crnoj Gori simbolično uručio Plavu zastavicu direktoru Javnog predzuzeća “Morsko dobro” Mladenu Mikijelju.

Svaki korisnik kupališta ili marine, koji želi da se kandiduje za Program "Plava zastavica", prvo mora da sprovede "pilot fazu" tokom koje se prati uspješnost u ispunjavanju zahtjevanih kriterijuma, te nakon uspješno sprovedene pilot faze ima pravo da se kandiduje za dobijanje Plave zastavice.