Poziv vlasnicima plovnih objekata

U cilju rasterećenja drumskog saobraćaja u periodu ljetnjih mjeseci i efikasnijeg i bržeg prevoza putnika koji borave na Crnogorskoj obali,Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore planira da organizuje sezonsko pristajanje i privez plovnih objekata na pristaništu i privezištu Mrčevac (Kukoljina) za potrebe Aerodroma Tivat.Sa tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane vlasnike plovnih objekata, registrovane za privrednu djelatnost – prevoz putnika na moru, da se zaključno sa  22.06.2022. godine prijave Javnom preduzeću za prevoz (morskim putem) sa aerodroma u Tivtu do krajnje destinacije putnika.Prijave se dostavljaju na e-mail adresu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (jpmdcg@t-com.me).