SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 15.- 16. 07. 2020.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 15. do 16. jula 2020. godine, pokazali su da je na 91,0% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5% lokacija dobrog, dok je na 4,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 14 voda je bila odličnog kvaliteta, na 2 dobrog, dok je na 2 kupalištu voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Baru je kvalitet vode na svih 15 lokacija bio odličan, dok kada je u pitanju opština Budva, od ukupno 32 lokacije, na njih 30 morska voda je bila odličnog kvaliteta a na 2 lokacije dobrog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na svih 9 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, dok je u Kotoru na 12 lokacija voda bila odličnog, na 1 lokaciji dobrog, i na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 20 voda bila odličnog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.