Tenderi za korišćenje

0207-591/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-591/1 OD 27.01.2023. GODINE
Datum objave: 27-01-2023 Datum otvaranja ponuda: 13-02-2023

0206-304/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-304/1 od 16.01.2023.godine       
Datum objave: 16-01-2023 Datum otvaranja ponuda: 30-01-2023

0207-220/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-220/1 OD 12.01.2023. GODINE
Datum objave: 12-01-2023 Datum otvaranja ponuda: 15-02-2023

0208-184/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-184/1 od 11.01.2023. godine
Datum objave: 11-01-2023 Datum otvaranja ponuda: 27-01-2023

0207-141/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-141/1 OD 10.01.2023. GODINE
Datum objave: 10-01-2023 Datum otvaranja ponuda: 26-01-2023

0207-3680/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA BROJ: 0207-3680/1 OD 08.12.2022.GODINE
Datum objave: 08-12-2022 Datum otvaranja ponuda: 23-12-2022

0206-3614/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-3614/1 od 28.11.2022. god.       
Datum objave: 28-11-2022 Datum otvaranja ponuda: 13-12-2022

0207-3608/1

JAVNI  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-3608/1 OD 25.11.2022. GODINE
Datum objave: 25-11-2022 Datum otvaranja ponuda: 28-12-2022

0208-3415/1

PONOVLJENI JAVNI  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-3415/1 OD 13.10.2022. GODINE.
Datum objave: 13-10-2022 Datum otvaranja ponuda: 01-11-2022

0208-3372/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-3372/1 od 10.10.2022. godine
Datum objave: 10-10-2022 Datum otvaranja ponuda: 24-10-2022

0207-3224/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA NA OBALAMA  RIJEKE BOJANE  BROJ: 0207-3224/1  OD 22.09.2022.GODINE
Datum objave: 22-09-2022 Datum otvaranja ponuda: 11-10-2022

0208-3165/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-3165/1 od 13.09.2022. godine
Datum objave: 13-09-2022 Datum otvaranja ponuda: 27-09-2022

0209 – 3127/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209 – 3127/1 od  05.09.2022. godine
Datum objave: 05-09-2022 Datum otvaranja ponuda: 16-09-2022

0207-3126/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE BROJ: 0207-3126/1  OD 02.09.2022.GODINE
Datum objave: 02-09-2022 Datum otvaranja ponuda: 26-09-2022

0207-3111/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-3111/1  od 31.08.2022.GODINE
Datum objave: 31-08-2022 Datum otvaranja ponuda: 20-09-2022

0206-3071/1

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA BROJ: 0206-3071/1 od 22.08.2022. godine
Datum objave: 22-08-2022 Datum otvaranja ponuda: 05-09-2022

0209 – 3054/1

PONOVLJENI JAVNI POZIVZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTABROJ: 0209 – 3054/1  od 18.08.2022. godine
Datum objave: 18-08-2022 Datum otvaranja ponuda: 31-08-2022

0207-2917/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ: 0207-2917/1 od 15.08.2022.godine
Datum objave: 15-08-2022 Datum otvaranja ponuda: 29-08-2022

0207-2634/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-2634/1  od 08.08.2022.godine.
Datum objave: 08-08-2022 Datum otvaranja ponuda: 22-08-2022

0207-2608/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ: 0207-2608/1 od 04.08.2022. godine. 
Datum objave: 04-08-2022 Datum otvaranja ponuda: 19-08-2022

0209 -2590/1

JAVNI POZIV ZA  JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP SIDRIŠTA BROJ: 0209 -2590/1 od 02.08.2022. godine
Datum objave: 02-08-2022 Datum otvaranja ponuda: 17-08-2022

0207-2566/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ: 0207-2566/1 od 28.07.2022.godine
Datum objave: 28-07-2022 Datum otvaranja ponuda: 12-08-2022

0207-2541/1

PONOVLJENI  JAVNI  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE BROJ: 0207-2541/1 OD 26.07.2022. GODINE
Datum objave: 26-07-2022 Datum otvaranja ponuda: 12-08-2022

0209 – 2444/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209 – 2444/1 od 12.07.2022. godine
Datum objave: 12-07-2022 Datum otvaranja ponuda: 22-07-2022

0206-2447/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ:0206-2447/1 od 12.07.2022.god.       
Datum objave: 12-07-2022 Datum otvaranja ponuda: 27-07-2022

0207-2440

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ: 0207-2440/1 od 11.07.2022. godine .
Datum objave: 11-07-2022 Datum otvaranja ponuda: 27-07-2022

0207-2428/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA  NA OBALAMA RIJEKE BOJANE BROJ: 0207-2428/1 OD 08.07.2022.GODINE
Datum objave: 08-07-2022 Datum otvaranja ponuda: 11-08-2022

0208-2388/1

PONOVLJENI JAVNI  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-2388/1 od 05.07.2022. godine
Datum objave: 05-07-2022 Datum otvaranja ponuda: 21-07-2022

0209-2286/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209-2286/1 od 24.06.2022. godine
Datum objave: 24-06-2022 Datum otvaranja ponuda: 08-07-2022

0207-2273/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ: 0207-2273/1 od 23.06.2022. godine 
Datum objave: 23-06-2022 Datum otvaranja ponuda: 06-07-2022

0208-2214/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ:0208-2214/1 od 16.06.2022. godine
Datum objave: 16-06-2022 Datum otvaranja ponuda: 30-06-2022

0209 – 1933/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209–1933/1 od 13.05.2022.godine
Datum objave: 16-05-2022 Datum otvaranja ponuda: 27-05-2022

0209-1934/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209-1934/1 od 13.05.2022. godine 
Datum objave: 16-05-2022 Datum otvaranja ponuda: 26-05-2022

0209-1932/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209-1932/1 od 13.05.2022. godine
Datum objave: 16-05-2022 Datum otvaranja ponuda: 26-05-2022

0206-1931/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ: 0206-1931/1  od  13.05.2022.godine.       
Datum objave: 16-05-2022 Datum otvaranja ponuda: 30-05-2022

0206-1092/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ :0206-1092/1 od 03.03.2022.god.       
Datum objave: 03-03-2022 Datum otvaranja ponuda: 18-03-2022

0207-110/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-110/1 od  03.02.2022.god.       
Datum objave: 03-03-2022 Datum otvaranja ponuda: 21-03-2022

0207-3495/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-3495/1 od  15.12.2021.godine     
Datum objave: 15-12-2021 Datum otvaranja ponuda: 30-12-2021

0207-3322/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-3322/1 od  10.11.2021.god.       
Datum objave: 10-11-2021 Datum otvaranja ponuda: 18-11-2021

0206-3105/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-3105/1  od  25.10.2021.god.       
Datum objave: 25-10-2021 Datum otvaranja ponuda: 08-11-2021

0206-2806/1

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2806/1 od 16.09.2021.god.     
Datum objave: 16-09-2021 Datum otvaranja ponuda: 29-09-2021

0206-2551/1

PONOVLJENI JAVNI  POZIV    ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2551/1  od  06.09.2021.god.
Datum objave: 06-09-2021 Datum otvaranja ponuda: 19-09-2021

0207-2356/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMAIZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRAZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-2356/1 od  19.08.2021.god.       
Datum objave: 19-08-2021 Datum otvaranja ponuda: 27-08-2021

0206-2341/1

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2341/1 od 17.08.2021.god.       
Datum objave: 17-08-2021 Datum otvaranja ponuda: 25-08-2021

0209-2306/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209-2306/1 od 05.08.2021. godine 
Datum objave: 05-08-2021 Datum otvaranja ponuda: 18-08-2021

0206-2252/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2252/1  od  27.07.2021.god.       
Datum objave: 27-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 06-08-2021

0208–2201/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA OPŠTINU BUDVA, BAR I ULCINJ ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ:0208–2201/1 od 20.07.2021.god.
Datum objave: 20-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 29-07-2021

0206-2202/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2202/1 od 20.07.2021.god.     
Datum objave: 20-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 30-07-2021

0206-2204/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2204/1  od  20.07.2021.god.       
Datum objave: 20-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 30-07-2021

0206-2178/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2178/1 od 16.07.2021.god.       
Datum objave: 16-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 27-07-2021