Tenderi za korišćenje

0206-1931/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ: 0206-1931/1  od  13.05.2022.godine.       
Datum objave: 16-05-2022 Datum otvaranja ponuda: 30-05-2022

0209 – 1933/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209–1933/1 od 13.05.2022.godine
Datum objave: 16-05-2022 Datum otvaranja ponuda: 27-05-2022

0209-1934/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209-1934/1 od 13.05.2022. godine 
Datum objave: 16-05-2022 Datum otvaranja ponuda: 26-05-2022

0209-1932/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209-1932/1 od 13.05.2022. godine
Datum objave: 16-05-2022 Datum otvaranja ponuda: 26-05-2022

0207-110/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-110/1 od  03.02.2022.god.       
Datum objave: 03-03-2022 Datum otvaranja ponuda: 21-03-2022

0206-1092/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ :0206-1092/1 od 03.03.2022.god.       
Datum objave: 03-03-2022 Datum otvaranja ponuda: 18-03-2022

0207-3495/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-3495/1 od  15.12.2021.godine     
Datum objave: 15-12-2021 Datum otvaranja ponuda: 30-12-2021

0207-3322/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-3322/1 od  10.11.2021.god.       
Datum objave: 10-11-2021 Datum otvaranja ponuda: 18-11-2021

0206-3105/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-3105/1  od  25.10.2021.god.       
Datum objave: 25-10-2021 Datum otvaranja ponuda: 08-11-2021

0206-2806/1

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2806/1 od 16.09.2021.god.     
Datum objave: 16-09-2021 Datum otvaranja ponuda: 29-09-2021

0206-2551/1

PONOVLJENI JAVNI  POZIV    ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2551/1  od  06.09.2021.god.
Datum objave: 06-09-2021 Datum otvaranja ponuda: 19-09-2021

0207-2356/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMAIZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRAZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-2356/1 od  19.08.2021.god.       
Datum objave: 19-08-2021 Datum otvaranja ponuda: 27-08-2021

0206-2341/1

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2341/1 od 17.08.2021.god.       
Datum objave: 17-08-2021 Datum otvaranja ponuda: 25-08-2021

0209-2306/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209-2306/1 od 05.08.2021. godine 
Datum objave: 05-08-2021 Datum otvaranja ponuda: 18-08-2021

0206-2252/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2252/1  od  27.07.2021.god.       
Datum objave: 27-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 06-08-2021

0206-2204/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2204/1  od  20.07.2021.god.       
Datum objave: 20-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 30-07-2021

0206-2202/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2202/1 od 20.07.2021.god.     
Datum objave: 20-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 30-07-2021

0208–2201/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA OPŠTINU BUDVA, BAR I ULCINJ ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ:0208–2201/1 od 20.07.2021.god.
Datum objave: 20-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 29-07-2021

0206-2178/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2178/1 od 16.07.2021.god.       
Datum objave: 16-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 27-07-2021

0207-2180/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA BROJ:0207-2180/1  od 16.07.2021.god.       
Datum objave: 16-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 27-07-2021