Tenderi za korišćenje

0206-2806/1

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2806/1 od 16.09.2021.god.     
Datum objave: 16-09-2021 Datum otvaranja ponuda: 29-09-2021

0206-2551/1

PONOVLJENI JAVNI  POZIV    ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2551/1  od  06.09.2021.god.
Datum objave: 06-09-2021 Datum otvaranja ponuda: 19-09-2021

0207-2356/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMAIZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRAZA PERIOD 2019-2023.GOD.BROJ:0207-2356/1 od  19.08.2021.god.       
Datum objave: 19-08-2021 Datum otvaranja ponuda: 27-08-2021

0206-2341/1

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2341/1 od 17.08.2021.god.       
Datum objave: 17-08-2021 Datum otvaranja ponuda: 25-08-2021

0209-2306/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209-2306/1 od 05.08.2021. godine 
Datum objave: 05-08-2021 Datum otvaranja ponuda: 18-08-2021

0206-2252/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2252/1  od  27.07.2021.god.       
Datum objave: 27-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 06-08-2021

0206-2204/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2204/1  od  20.07.2021.god.       
Datum objave: 20-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 30-07-2021

0206-2202/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2202/1 od 20.07.2021.god.     
Datum objave: 20-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 30-07-2021

0208–2201/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA OPŠTINU BUDVA, BAR I ULCINJ ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ:0208–2201/1 od 20.07.2021.god.
Datum objave: 20-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 29-07-2021

0206-2178/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2178/1 od 16.07.2021.god.       
Datum objave: 16-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 27-07-2021

0207-2180/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA BROJ:0207-2180/1  od 16.07.2021.god.       
Datum objave: 16-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 27-07-2021

0208-2122/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA OPŠTINE BAR I ULCINJ  ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ:0208-2122/1 od 08.07.2021.god.
Datum objave: 08-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 21-07-2021

0207-2079/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP LOKACIJA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI NA VODI BROJ:0207-2079/1 OD 05.07.2021.GOD.      
Datum objave: 05-07-2021 Datum otvaranja ponuda: 16-07-2021

0207-2036/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD. BROJ:0207-2036/1 od 30.06.2021.godine
Datum objave: 30-06-2021 Datum otvaranja ponuda: 12-07-2021

0209-1898/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA  BROJ: 0209-1898/1 od 18.06.2021. godine
Datum objave: 18-06-2021 Datum otvaranja ponuda: 07-07-2021

0206-1972/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-1972/1 od  24.06.2021.godine.       
Datum objave: 24-06-2021 Datum otvaranja ponuda: 06-07-2021

0208–1929/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA OPŠTINU BUDVA  ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ:0208–1929/1 od 21.06.2021.godine
Datum objave: 21-06-2021 Datum otvaranja ponuda: 05-07-2021

0206-1945/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA BROJ:0206-1945/1 od 22.06.2021.godine    
Datum objave: 22-06-2021 Datum otvaranja ponuda: 02-07-2021

0207-1852/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJABROJ:0207-1852/1  od 15.06.2021.god.       
Datum objave: 15-06-2021 Datum otvaranja ponuda: 29-06-2021

0208-1793/1

JAVNI  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMAIZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA OPŠTINE HERCEG NOVI, TIVAT, KOTOR, BUDVA I BAR ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ:0208-1793/1 od 08.06.2021.god.
Datum objave: 08-06-2021 Datum otvaranja ponuda: 28-06-2021