Tenderi za korišćenje

0211-4439/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA BROJ: 0211-4439/1 OD 09.11.2023.GODINE
Datum objave: 09-11-2023 Datum otvaranja ponuda: 28-11-2023

0211-4379/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA BROJ: 0211-4379/1 OD 02.11.2023. GODINE
Datum objave: 02-11-2023 Datum otvaranja ponuda: 17-11-2023

0211-4329/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA BROJ: 0211-4329/1 OD 27.10.2023.GODINE
Datum objave: 27-10-2023 Datum otvaranja ponuda: 10-11-2023

0211-4174/2

AMANDMAN I BROJ:  0211-4174/2 od 12.10.2023. godine NA JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA BROJ: 0211-4174/1 od 10.10.2023. godine 
Datum objave: 12-10-2023 Datum otvaranja ponuda: 24-10-2023

0210-4178/1

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA  IZGRADNJU NOVOG  KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA BROJ: 0210-4178/1 od 10.10.2023.godine
Datum objave: 10-10-2023 Datum otvaranja ponuda: 31-10-2023

0211-4174/1

JAVNI  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA BROJ: 0211-4174/1 OD 10.10.2023. GODINE
Datum objave: 10-10-2023 Datum otvaranja ponuda: 24-10-2023

0208-4126/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-4126/1 od 29.09.2023. godine
Datum objave: 29-09-2023 Datum otvaranja ponuda: 17-10-2023

0208-3803-/1

JAVNI  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-3803-/1 OD 08.09.2023. GODINE
Datum objave: 08-09-2023 Datum otvaranja ponuda: 27-09-2023

0210-3719/1

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA  IZGRADNJU NOVOG  KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA BROJ: 0210-3719/1 od 06.09.2023.godine
Datum objave: 06-09-2023 Datum otvaranja ponuda: 06-10-2023

0207-3407/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-3407/1 OD 02.08.2023. GODINE
Datum objave: 02-08-2023 Datum otvaranja ponuda: 16-08-2023

0208-3384/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-3384/1 od 31.07.2023. godine
Datum objave: 31-07-2023 Datum otvaranja ponuda: 11-08-2023

0209-3088/3

Obavještenje
Datum objave: 26-07-2023 Datum otvaranja ponuda: 26-07-2023

0208-3363/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-3363/1 od 26.07.2023. godine
Datum objave: 26-07-2023 Datum otvaranja ponuda: 08-08-2023

0206-3305/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-3305/1 OD 19.07.2023. GODINE 
Datum objave: 19-07-2023 Datum otvaranja ponuda: 28-07-2023

0206-3270/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-3270/1 od 17.07.2023. godine
Datum objave: 17-07-2023 Datum otvaranja ponuda: 31-07-2023

0208-3085/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-3085/1 od 07.07.2023. godine
Datum objave: 07-07-2023 Datum otvaranja ponuda: 26-07-2023

0209-3088/1

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA BROJ: 0209 –3088/1 07.07.2023. godine
Datum objave: 07-07-2023 Datum otvaranja ponuda: 25-07-2023

0206-3047/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKOG KUPALIŠTA BROJ: 0206-3047/1 OD 05.07.2023. GODINE
Datum objave: 05-07-2023 Datum otvaranja ponuda: 18-07-2023

2989/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKOG KUPALIŠTA BROJ:0206-2989/1 OD 29.06.2023. GODINE 
Datum objave: 29-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 17-07-2023

2988/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2988/1 od 29.06.2023.godine       
Datum objave: 29-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 21-07-2023

0206-2974/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-2974/1 od 28.06.2023.godine       
Datum objave: 28-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 06-07-2023

0211-2946/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA BROJ: 0211-2946/1 OD 26.06.2023.GODINE
Datum objave: 26-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 10-07-2023

0206-2937/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ: 0206-2937/1 od 23.06.2023.godine       
Datum objave: 23-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 07-07-2023

0207-2921/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKO GDOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-2921/1 OD  22.06.2023. GODINE
Datum objave: 22-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 05-07-2023

0209 – 2923/1

JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA BROJ: 0209 – 2923/1  od  22.06.2023. godine
Datum objave: 22-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 10-07-2023

0206-2896/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-2896/1 od 20.06.2023. godine       
Datum objave: 20-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 30-06-2023

0208-2887/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-2887/1 od 19.06.2023. godine
Datum objave: 20-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 03-07-2023

0206-2765/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ: 0206-2765/1  od  05.06.2023.godine       
Datum objave: 05-06-2023 Datum otvaranja ponuda: 20-06-2023

0206-2574/1

PONOVLJENI JAVNI  POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2574/1 od  19.05.2023.godine       
Datum objave: 19-05-2023 Datum otvaranja ponuda: 08-06-2023

0208-2576/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-2576/1 od 19.05.2023. godine
Datum objave: 19-05-2023 Datum otvaranja ponuda: 08-06-2023

0206-2575/1

PONOVLJENI JAVNI  POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKOG KUPALIŠTA BROJ:0206-2575/1 OD 19.05.2023.GODINE 
Datum objave: 19-05-2023 Datum otvaranja ponuda: 06-06-2023

0207-2557/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-2557/1 OD 17.05.2023. GODINE
Datum objave: 17-05-2023 Datum otvaranja ponuda: 01-06-2023

0206-2332/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-2332/1 od 05.05.2023. godine       
Datum objave: 05-05-2023 Datum otvaranja ponuda: 29-05-2023

0208-2265/1

JAVNI  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-2265/1 od 26.04.2023. godine
Datum objave: 26-04-2023 Datum otvaranja ponuda: 15-05-2023

0206-2244/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKOG KUPALIŠTA BROJ: 0206-2244/1 OD 25.04.2023. GODINE 
Datum objave: 25-04-2023 Datum otvaranja ponuda: 10-05-2023

0206-2243/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2243/1 od 25.04.2023.godine
Datum objave: 25-04-2023 Datum otvaranja ponuda: 11-05-2023

0207-2245/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-2245/1 OD 25.04.2023. GODINE
Datum objave: 25-04-2023 Datum otvaranja ponuda: 12-05-2023

0206-2163/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ: 0206-2163/1 od 19.04.2023.godine
Datum objave: 19-04-2023 Datum otvaranja ponuda: 28-04-2023

0207-1950/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-1950/1 OD 03.04.2023. GODINE
Datum objave: 03-04-2023 Datum otvaranja ponuda: 13-04-2023

0206-1929/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-1929/1 od 30.03.2023. godine
Datum objave: 30-03-2023 Datum otvaranja ponuda: 13-04-2023

0207-1701/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-1701/1 OD 17.03.2023. GODINE
Datum objave: 17-03-2023 Datum otvaranja ponuda: 31-03-2023

0206-1456/1

JAVNI  POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-1456/1 od 02.03.2023. godine
Datum objave: 02-03-2023 Datum otvaranja ponuda: 16-03-2023

0206-1243/1

JAVNI  POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-1243/1 od 22.02.2023. godine
Datum objave: 22-02-2023 Datum otvaranja ponuda: 09-03-2023

0206-1206/1

JAVNI  POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-1206/1  od  21.02.2023.godine
Datum objave: 21-02-2023 Datum otvaranja ponuda: 07-03-2023

0206-1139/1

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA BROJ: 0206-1139/1 od 16.02.2023. godine
Datum objave: 16-02-2023 Datum otvaranja ponuda: 01-03-2023

0207-1056/1

PONOVLJENI  JAVNI  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMAIZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-1056/1 OD 15.02.2023. GODINE
Datum objave: 15-02-2023 Datum otvaranja ponuda: 02-03-2023

0207-591/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-591/1 OD 27.01.2023. GODINE
Datum objave: 27-01-2023 Datum otvaranja ponuda: 13-02-2023

0206-304/1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-304/1 od 16.01.2023.godine       
Datum objave: 16-01-2023 Datum otvaranja ponuda: 30-01-2023

0207-220/1

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0207-220/1 OD 12.01.2023. GODINE
Datum objave: 12-01-2023 Datum otvaranja ponuda: 15-02-2023

0208-184/1

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP UGOSTITELJSKIH TERASA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE BROJ: 0208-184/1 od 11.01.2023. godine
Datum objave: 11-01-2023 Datum otvaranja ponuda: 27-01-2023