Ribarske pošte i zone za marikulturu

Ribarske pošte

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u saradnji sa Institutom za biologiju mora iz Kotora izradilo katalog ribarskih posti Bokokotorskog zaliva. Svoj doprinos izradi ovog kataloga dali su i ribari iz Bokokotorskog zaliva, a sve sa ciljem očuvanja i zaštite ribarskih posti, te očuvanja tradicionalne metode ribanja.

Ribarska posta je mjesto na obali gdje se nakon zapasa jata, izvlači, odnosno poteže mreža. To je dio obale sa šljunkovitim ili pjeskovitim dnom, koje nije ograđeno i gdje nije izgrađena ponta ili mulo, dakle mjesto gdje se neometano može izvući mreža sa ulovom na obalu. Ribarske poste se koriste isključivo noću i u ranim jutarnjim satima, kada se obavlja i aktivnost ribolova na ovaj način. U ostatku dana one se neometano mogu koristiti kao kupališta.

U Katalogu ribarskih posti, svaka posta ima svoj naziv, prikazana je fotografijama, sadrži podatke o geografskoj dužini i širini, poziciji i opisu same lokacije.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je shodno članu 27 stav 5 Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi (‘’Službeni list CG‘’, broj 56/09), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a na osnovu Kataloga donijelo je Pravilnik o načinu korišćenja, održavanja, kao i dužini obale, nazivu i mjestu ribarske poste kojim se reguliše korišćenje i zaštitita tradicionalnih ribarskih posti.