eObavještenja

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE CONSTRUCTION OF A PREFABRICATED BUILDING IN NATURE RESERVE TIVATSKA SOLILA IN TIVAT, MONTENEGRO

Datum objave: 05-08-2022 Datum otvaranja ponuda: 06-09-2022

SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE-Procurement of bird watching equipment

Datum objave: 26-01-2022 Datum otvaranja ponuda: 28-02-2022

SERVICE CONTRACT AWARD NOTICE Organization of project’s workshops, competitions and camp within ePATH project 0401-3027/4 1

Datum objave: 18-10-2021 Datum otvaranja ponuda: 26-11-2021

0204–862/2

VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA PARTERNOM UREĐENJU „VELIKE SKELE“ – PRISTANIŠTA  U OPŠTINI ULCINJ, NA KATASTERSKIM PARCELELAMA BROJ 3604, 3603 I 3605 K.O. ULCINJ – I FAZA RADOVA
Datum objave: 05-04-2021 Datum otvaranja ponuda: 05-05-2021

0204-758/3

Uređenje i održavanje specijalnog rezervata Tivatska solila po partijama: Partija 1: Uređenje infrastrukture u Rezervatu prirode Tivatska solila - postavljanje nadstrešnice, Partija 2: Održavanje infrastrukture u Rezervatu prirode Tivatska solila.
Datum objave: 02-04-2021 Datum otvaranja ponuda: 12-04-2021

0204–786/2

IZGRADNJA I UREĐENJE ŠETALIŠTA NA JAZU, OD POSTOJEĆEG DEFINISANOG ŠETALIŠTA, OBALNIM ZIDOM ISPOD KATASTARSKE PARCELE BROJ 70 K.O. PRIJEVOR I DO ZAPADNOG KRAJA PLAŽE JAZ NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 96 K.O. PRIJEVOR I (SEKTOR 42 PO PPOP) U DUŽINI OD CCA 226 M, OPŠTINA BUDVA 
Datum objave: 22-03-2021 Datum otvaranja ponuda: 21-04-2021

0204-742/2

Godišnje praćenje stanja i promjena u specijalnom rezervatu “Tivatska solila”, opština Tivat po partijama: Partija 1: Praćenje stanja fitoplanktona i zooplanktona, Partija 2: Praćenje stanja larvi Chironomidae
Datum objave: 19-03-2021 Datum otvaranja ponuda: 29-03-2021

0204- 1470/4

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE- Revizija Glavnog projekata za uređenje dijela obale - rekonstrukciju na katastarskoj parceli 680 K.O. Dobrota (sanacija ponte, potpornih zidova i prostora uz njih) u zahvatu PPPN za obalno područje i  Glavnog projekta za uređenje dijela obale - rekonstrukcija na katastarskoj parceli 661 K.O. Dobrota u zahvatu PPPN za obalno područje. 
Datum objave: 31-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 12-01-2021

0204-2995/3

EKSTERNI NADZOR NAD IZGRADNJOM INVESTICIONIH KUPALIŠTA PO PARTIJAMA: PARTIJA 1: EKSTERNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PLAŽE U BAOŠIĆIMA NA KAT.PARCELAMA BROJ 768/1 I 767 K.O. BAOŠIĆI, OPŠTINA HERCEG NOVI  i  EKSTERNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA PROŠIRENJU I UREĐENJU PLAŽE BELANE-TIVAT KAT.PARCELI BROJ 4889 K.O.TIVAT, OPŠTINA TIVAT, PARTIJA 2:  EKSTERNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA PROŠIRENJU I UREĐENJU PLAŽE MALI PIJESAK, DOBRE VODE  - BAR NA KAT.PARCELI BROJ 3192 K.O. DOBRE VODE, OPŠTINA BAR,  PARTIJA 3:  EKSTERNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NAD IZGRADNJI NOVE PLAŽE NA LOKACIJI DOBRE VODE NA KAT.PARCELI BROJ 3192 K.O. DOBRE VODE, OPŠTINA BAR
Datum objave: 30-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 01-02-2021

0204-2933/3

DOPUNA IDEJNOG REŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU PJEŠAČKE STAZE OD HOTELA „ALBATROS“ DO RTA ĐERANE NA DIJELOVIMA KATASTARSKIH PARCELA BROJ 3544, 7465, 7466, 7468, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7485 I 7487 KO ULCINJ U ZAHVATU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE ZA MORSKO DOBRO, SEKTOR 64 ( PINJEŠ – BOROVA ŠUMA), OPŠTINA ULCINJ
Datum objave: 30-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 02-02-2021

0204 -3069/3

VANREDNE I HITNE SANACIJE OBALE U SVIM PRIMORSKIM OPŠTINAMA, PO PARTIJAMA: Partija 1: konkretno definisani poslovi u svim primorskim opštinama, Partija 2: planirani radovi u svim primorskim opštinama
Datum objave: 29-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 28-01-2021

0204-2980/3

PRAĆENJA SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE ZA KUPANJE NA CRNOGORSKOM PRIMORJU U SEZONI 2021. GODINE
Datum objave: 29-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 28-01-2021

0204-2235/3

UREĐENJE I ODRŽAVANJE SPECIJALNOG REZERVATA TIVATSKA SOLILA PO PARTIJAMA: PARTIJA 1: UREĐENJE INFRASTRUKTURE U REZERVATU PRIRODE TIVATSKA SOLILA -POSTAVLJANJE NADSTREŠNICE PARTIJA 2: ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE U REZERVATU PRIRODE TIVATSKA SOLILA
Datum objave: 28-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 27-01-2021

0204 -2919/3

OPREMANJE KANCELARIJSKOG PROSTORA PO PARTIJAMA: PARTIJA 1: OPREMANJE KANCELARIJSKOG PROSTORA – ARHIVA PARTIJA 2: OPREMANJE KANCELARIJSKOG PROSTORA JAVNOG PREDUZEĆA
Datum objave: 24-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 25-01-2021

0204-3088/2

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA, GLAVNOG PROJEKTA I ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PO PARTIJAMA: Partija 1: izgradnja kamenog nabačaja/napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more, opština Budva  Partija 2: izgradnja kamenog nabačaja/napera na plaži Jaz radi zaštite ušća rijeke Drenovštice u more, opština Budva 
Datum objave: 23-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 29-01-2021

0204-1932/3

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA REVITALIZACIJE PLAŽE PRŽNO I REKONSTRUKCIJE OBALE U PRŽNU NA KATASTARSKOJ PARCELI 1876 K.O. SVETI STEFAN (SEKTOR 46 PO PPOP) I AKVATORIJUMU ISPRED KATASTARSKE PARCELE SA IZRADOM ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Datum objave: 23-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 22-01-2021

0204-2844/3

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDAZA JEDNOSTAVNE NABAVKE - Štampanje kancelarijskog materijala
Datum objave: 18-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 25-12-2020

0204-3118/2

Tekuće održavanje poslovne zgrade (popravke i održavanje) po partijama:Partija 1: Tekuće održavanje poslovne zgrade-razni radoviPartija 2: Tekuće održavanje poslovne zgrade-servisiranje klima uređaja
Datum objave: 18-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 24-12-2020

0204-3058/3

Istraživanje i mapiranje bioloških i ekoloških parametara obale i mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje morskog dobra
Datum objave: 18-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 24-12-2020

0204-3027/3

UREĐENJE LOKACIJE NA ZAVALI (POTPORNIH ZIDOVA ISPOD SAOBRAĆAJNICE), OPŠTINA BUDVA 
Datum objave: 17-12-2020 Datum otvaranja ponuda: 18-01-2021