Luke od lokalnog značaja

Crnogorsko primorje ima povoljan geografski položaj za snažan razvoj nautičkog turizma. Potencijali crnogorskog priobalja za turizam u cjelini su konkurentni najatraktivnijim djelovima Mediterana kao jedne od najtraženijih turističkih destinacija na svijetu. Takvi potencijali omogućavaju dalji razvoj turizma: elitnog, zdravstvenog, kulturnog, sportskog, nautičkog itd. 

Zakonom u lukama ("Službeni list Crne Gore", br. 051/08, 040/11, 027/13, 018/19) i Odluke o određivanju luka prema značaju ("Službeni list Crne Gore", br. 020/11, 041/12, 014/14, 070/18) na sveobuhvatan način uređena su pitanja pravnog statusa, podjele luka, upravljanje, koncesije, red, inspekcijski nadzor kao i druga pitanja koja su od značaja za luke u Crnoj Gori. 
Odlukom o određivanju luka prema značaju ("Službeni list Crne Gore", br. 020/11, 041/12, 014/14, 070/18) lukama od lokalnog značaja kojim upravlja pravno lice za upravljanjem morskim dobrom proglašene su: 


 Luka Budva, 

 Brodogradilišna luka Bonići-Tivat, 

 Luka Tivat - Porto Montenegro, 

 Luka Tivat - Kalimanj, 

 Nautičko turistički centar - Kotor, 

 Luka Risan, 

 Luka Zelenika,

 Luka Herceg Novi – gradska luka Škver.


Briga o upravljanju luka od lokalnog značaja, pružanje lučkih usluga u luci i na sidrištu luke, obezbjeđivanje poslovanja luke u skladu s tržišnim principima samo su neke od  nadležnosti koje proističu iz Zakona o lukama .
Kao integralni dio obalne infrastrukture, luke predstavljaju dobro u opštoj upotrebi od interesa za Crnu Goru i dostupne su na korišćenje pod jednakim uslovima svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima. 
Marine kao objekti nautičkog turizma, predstavljaju specijalizovane turističke luke čiji je akvatorij prirodno ili vještački zaštićen. Osposobljene su za prihvat, snabdijevanje posade i turista, održavanje i opremanje plovila nautičkog turizma, sa direktnim pješačkim pristupom svakom plovilu i mogućnosti njegovog korišćenja u svakom trenutku. Objekti nautičkog turizma u poslovnom, prostornom, građevinskom i funkcionalnom pogledu čine cjelinu ili u okviru šire prostorne i građevinske cjeline imaju izdvojeni prostor i potrebnu funkcionalnost.
Projekti koji su u toku, pogotovo izgradnja marine za mega jahte Porto Montenegro, te kompleks turističkih sadržaja na poluostrvu Luštica, Porto Novi, Lazure Marine i dr., preduslov su za pomjeranje kvaliteta sadašnjeg turističkog proizvoda ka kategoriji elitnog.