Kabinet direktora

Pomoćnici direktora:

Nikola Rađenović, dipl. pravnik

E-mail: nikola.radjenovic@morskodobro.com


Ivana Franeta, specijalista finansijskog menadžmenta

E-mail: ivana.franeta@morskodobro.com


Sekretarica: Milica Pićan

Kontakt: 033 453 024

E-mail: milica.pican@morskodobro.com