Misija, cilj i zadaci

Zaštita i unaprijeđenje korišćenja morskog dobra

Zaključivanje ugovora o korišćenju morskog dobra

Izgradnja i održavanje infrastrukturnih objekata