Dokumenti

.f76d4407.css

2019. godina 1. mjesec - Cjenovnik pocetnih naknada za koriscenje-zakup morskog dobra.pdf

2022. godina 3. mjesec - Izmjene i dopune cjenovnika pocetnih naknada za koriscenje-zakup morskog dobra.pdf

2024. godina 3. mjesec - Cjenovnik pocetnih naknada za koriscenje-zakup morskog dobra.pdf

Eticki kodeks Javnog preduzeca za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.pdf.pdf

Interna pravila o etickom i poslovnom ponasanju zaposlenih u Javnom preduzecu.pdf.pdf

Interna procedura o nacinu i postupku zaposljavanja u Javno preduzece.pdf.pdf

Interne procedure za obracun i isplatu zarada.pdf

Interni pravilnik - davanje donacija sponzorstva reklame pomoci - precisceni tekst.pdf

Interni pravilnik o kriterijumima i nacinu ocjenjivanja probnog rada.pdf

Interni pravilnik u slucaju povrede ugovorenih obaveza od strane korisnika.pdf

Interno pravilo o postupku odobravanja strucnog usavrsavanja u Javnom preduzecu.pdf

Interno pravilo o postupku primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama.pdf

Interno pravilo za izradu internih akata koji se primjenjuju u JP MD CG.pdf

Odluka o odredjivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zvizdaca.pdf

Odluka o osnivanju Eticke komisije.pdf.pdf

Odluka o unutrasnjem radu i sluzbi zastite u parku prirode Platamuni.pdf

Odluka o unutrasnjem redu i sluzbi zastite u Parku prirode Katic.pdf

Odluka o unutrasnjem redu i sluzbi zastite u Parku prirode Stari Ulcinj.pdf

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog odbora Javnog preduzeca.pdf

Odluka o uvodjenju i razlozima uvodjenja sistema video nadzora.pdf

Plan arhivskih oznaka.pdf

Poslovnik o radu upravnog odbora.pdf

Pravila o kucnom redu.pdf.pdf

Pravila obrade i zastite podataka o licnosti.pdf

Pravilnik o blagajnickom poslovanju.pdf

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.pdf

Pravilnik o koriscenju sluzbenih mobilnih telefona.pdf

Pravilnik o kriterijumima, nacinu i uslovima djelimicnog i potpunog prenosa prava i obaveza iz ugovora o koriscenju morskog dobra.pdf

Pravilnik o nacinu evidentiranja i placanja ulaznih faktura.pdf

Pravilnik o naknadi putnih troskova zaposlenih2021.pdf

Pravilnik o naknadi putnih troskova zaposlenih_Izmjene i dopune pravilnika2023.pdf

Pravilnik o postupku odobravanja strucnog usavrsavanja u Javnom preduzecu.pdf

Pravilnik o postupku realizacije investicionih projekata i vodjenje registra projekata i radova.pdf

Pravilnik o racunovodstvu i racunovodstvenim politikama.pdf

Pravilnik o radu i postupanju tenderskih komisija prilikom sprovodjenja postupka ustupanja.pdf

Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjenja evidencije poklona.pdf

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - Precisceni tekst mart.2024.pdf

Pravilnik o uslovima i nacinu koriscenja sluzbenih vozila.pdf

Pravilnik o uslovima i nacinu odobravanja sluzbenih putovanja.pdf

Pravilnik o vodjenju Registra dokumentacije utvrdjivanja prava svojine u zoni morskog dobra.pdf

Pravilnik za sprovodjenje postupka ustupanja-davanja na koriscenje djelova morskog dobra.pdf

Procedura o izradi Plana rada, Plana koriscenja i Izvjestaj o radu.pdf

Procedura o uslovima i nacinu koriscenja sredstava reprezentacije.pdf.pdf

Rjesenje - Pitanja rodne ravnopravnosti.pdf

Rjesenje o imenovanju posrednika u slucaju mobinga.pdf

Uputstvo o organizaciji i uslovima koriscenju arhivske gradje na arhivi Javnog preduzeca.pdf

Uputstvo o pecatima i stambiljima.pdf

Uputstvo za izradu materijala za sjednicu Upravnog odbora .pdf

Zakon o morskom dobru.pdf

Specifikacija vozila, plovila i motora.pdf

01 Spisak vozila i motora Javnog preduzeca na dan 31.12.2022.pdf

index.php