Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, već tradicionalno u saradnji sa nevladinim organizacijama, školama, ekološkim udruženjima, opštinskim preduzećima i relevantnim državnim institucijama obilježava međunarodni "Dan planete Zemlje" i "Mediteranski dan obale" prigodnim ekološkim akcijama i manifestacijama. 

Takođe, u okviru svojih mogućnosti i kapaciteta, Javno preduzeće prihvata inicijative i pruža podršku velikom broju ekoloških organizacija, institucija i pojedinaca u realizaciji aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje obale, mora i podmorja. 

Svoje aktivnosti koje usmjerava u pravcu zaštite našeg priobalja, Javno preduzeće prezentuje učešćem na sajmu ekologije koji se već tradicionalno organizuje u Budvi. 

Ovim povodom gotovo svake godine, neka od sajamskih aktivnosti našeg preduzeća bude uvrštena u zvaničan program Sajma. Pored toga, Javno preduzeće se više puta uključilo i u ekološke akcije i kampanje od međunarodnog i regionalnog karaktera.