Ekonomsko-finansijska služba

Ekonomsko-finansijska služba organizuje, koordinira i obavlja finansijsko-računovodstvene i analitičko - planske poslove. Obavlja poslove vođenja knjiga i ostalih evidencija o stanju i kretanju imovine, utvrđuje rezultate poslovanja, izrađuje godišnje finansijske iskaze kao i izvještaje o poslovanju, usklađuje stanje imovine i obaveza sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje godišnjim popisom, zaključuje poslovne knjige po završetku poslovne godine i ostale administrativno tehničke poslove.

Rukovodilac službe: Maša Vukić, dipl. ekonomista
Kontakt telefon: 033/453-008
E-mail: [email protected]

Koordinator službe: Nikola Abramović
E-mail: [email protected]