Revizorski odbor

Organizacija preduzeća - Revizorski odbor

Andrej Purić, dipl. pravnik, predsjednik
Bobana Zečević, predstavnica većinskog vlasnika, članica
Marija Jovićević, dipl. ekonomista, članica