Mladen Mikijelj rođen je 16.08.1990. godine.Završio je Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici.

Do marta 2021. godine obavljao je funkciju vd Sekretara Sekretarijata za investicije opštine Budva. U periodu februar 2017. - februar 2019. godine Odbornik je u Skupštini Opštine Budva, Predsjednik je skupštinkog odbora za finansije, privredu i razvoj.Radio je kao stručni saradnik za poslove sa privredom i stanovništvom kao i zamjenik direktora filijale Kotor u Komercijalnoj banci AD Podgorica u periodu decembar 2014. - februar 2019. godine.Pripravnički staž završio je u Ministarstvu ekonomije Crne Gore u sektoru Direktorat za razvoj, u periodu januar 2013. - maj 2014. godine.U period jul 2011 - Avgust 2011. godine završio je program volontiranja na Univerzitetu u Torontu.U periodu april 2012 - jun 2012. godine radio je u Societe Generale Montenegro banci u sektoru Logistika i nabavka, kao stažista.

Kontakt telefon: (033)452-709E-mail: [email protected]