Zaštićena prirodna dobra

U zoni morskog dobra se, u cjelini ili djelimično, nalazi više zaštićenih objekata prirode koja su stavljena pod zaštitu Rješenjem o zaštiti objekata prirode iz 1968. godine Rješenjem o stavljanju pod zaštitu Tivatskih solila kao posebnog (specijalnog )rezervata prirode iz 2008. godine uglavnom prije stupanja na snagu Zakona o morskom dobru i formiranja Javnog preduzeća:


 Naziv zaštićenog područja prirode Površina Kategorije zastićenog područja
  Ulcinj 
Velika ulcinjska plaža

600 haRezervat prirodnog predjela
 Mala ulcinjska plaža

1,5  ha Rezervat prirodnog predjela 
Plaža Valdanos

3     haRezervat prirodnog predjela 
Ostrvo Stari Ulcinj
(ostrvo i plaža)
2,5  haRezervat prirodnog predjela 

  Bar
Plaža Veliki pijesak0,5  haRezervat prirodnog predjela 

Plaža Topolica2     haRezervat prirodnog predjela 

Plaža Sutomore4     haRezervat prirodnog predjela 

Plaža Čanj3,5  haRezervat prirodnog predjela 

Plaža Pećin1,5  haRezervat prirodnog predjela 

Poluostrvo Ratac sa
Žukotrilcom
30   haRezervat prirodnog predjela 


 Budva
Plaža Lučice
0,9 ha
Rezervat prirodnog predjela

Plaža Buljarica4   haRezervat prirodnog predjela

Plaža Drobni pijesak1   haRezervat prirodnog predjela

Plaža Sveti Stefan4   haRezervat prirodnog predjela

Plaža Miločer 1   haRezervat prirodnog predjela

Bečićka plaža5   haRezervat prirodnog predjela

Slovenska plaža4   haRezervat prirodnog predjela

Plaža Mogren2   haRezervat prirodnog predjela

Plaža Jaz4   haRezervat prirodnog predjela


  Tivat
Gradski park u Tivtu3   haHortikulturni objekat
Tivatska Solila150haSpecijalni rezervat prirode

Plaža Pržno2   haRezervat prirodnog predjela


 Kotor
Sastojina lovora i oleandera iznad vrela
"Sopot"
40  haHortikulturni objekat

Kotorsko-Risanski zaliv 

15.000haSvjetska prirodna i kulturna baština (UNESKO Lista).
 Zaštićeno Odlukom Skupštine Opštine Kotor iz 1979. godineProstornim planom područja posebne namjene za morsko dobro (Sl List RCG 30/07) za zaštićena područja u zoni morskog dobra predložena je revizija statusa zaštite zbog promjene njihovih ekoloških vrijednosti (izvornost, raritet, reprezentativnost), kao i dat predlog za stavljanje pod zaštitu novih područja na kopnu i u moru.

Reviziju zaštićenih područja u zoni morskog dobra Javno preudzeće je iniciralo 2009. godine na osnovu Prostornog plana područja posebne namjene za morsko dobro i potrebe usklađivanja sa odredbama Zakona o zaštiti prirode (Sl. list CG 58/08 ), posebno u smislu definisanja granica, kategorije i imenovanja upravljača. Takođe, članom 120 Zakona o zaštiti prirode predviđeno da se zaštićena prirodna dobra koja su zaštićena do donošenja Zakona upišu u Registar zaštićenih prirodnih dobara, te da se za ona kojima aktom o proglašenju nije određen upravljač, isti odredi u roku od godinu dana od dana upisa u Registar.

Tokom 2011. godine Javno preduzeće je izradilo Studije zaštite zaštićenih područja za 6 lokacija u zoni morskog dobra (Ratac sa Žukotrlicom, plaže Sutomore, Petrovac, Jaz, Slovenska i Bečićka plaža) angažovanjem Zavoda za zaštitu prirode putem javnog tendera. Studije su dostavljene organima lokalnih uprava Bar i Budva na dalje postupanje i donošenje Odluke o proglašavanju zaštićenh područja i imenovanje upravljača shodno članu 55 Zakona o zaštiti prirode (Sl. List RCG 51/08).

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "plaža Sutomore"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Ratac sa Žukotrlicom"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "plaža Petrovac"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Bečićka plaža"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Slovenska plaža"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "plaža Jaz"