Rekonstruisana zaštitna ograda ka plaži Mogren

Rekonstruisana zaštitna ograda ka plaži Mogren

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je proteklog vikenda, putem izabranog izvođača radova, “Vučetić VIP” d.o.o. iz Bara, izvršilo sanaciju oštećenih polja na zaštitnoj ogradi uz pješačku stazu ka plaži Mogren I.
 
Ograda je sanirana na dvije dionice - kod balerine u dužine od 15 m i pri samom kraju staze u duži od 66m. Na ostalim dionicama izvršena je sanacija i učvršivanje postojećih polja ograde (zamjena i farbanje).
U sklopu ovog posla izvršena je zamjena postojećih informativnih tabli na ulazu kao i uređenje ulazne kapije na početku staze.
 
Ukupna vrijednost radova iznosila je 13.331,25 € sa uračunatim PDV-om.
 
 
116477465 1660628100764032 2323631961592208275 n