SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 23.- 24. 07. 2020.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 23. do 24. jula 2020. godine, pokazali su da je na 91,0% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 5,5% lokacija dobrog, dok je na 3,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. 

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 16 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 2 kupališta voda bila dobrog kvaliteta. U Baru je kvalitet vode na svih 15 lokacija bio odličan, kao i u Budvi gdje je na svih 32 lokacije voda bila odličnog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na 8 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, a na 1 lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. U Kotoru na 12 lokacija voda bila odličnog, na 2 lokacije dobrog, i na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Herceg Novi, uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 voda bila odličnog, na 2 lokacije dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.