Bokaquarium/ Predstavnici Javnog preduzeća i Instituta za biologiju mora obišli radove

Povodom početka radova na uređenju dijela dvorišta Instituta za biologiju mora koji će biti sastavni dio kompleksa budućeg akvarijuma “Bokaquarium” u Dobroti, danas su predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Instituta za biologiju mora iz Kotora obišli gradilište i predstavili projekat medijima.

Projekat uređenja obale i prostora između šetališta u Dobroti i palate Radončić (danas Instituta za biologiju mora) predviđa parterno uređenje prostora sa zelenilom, stazama za komunikaciju do ulaza u akvarijum, izgradnju manjeg amfiteatra za održavanje radionica na otvorenom, uređenje ribarske poste, te postavljanje nekoliko paviljona sa interaktivnom opremom za prezentaciju određenih segmenata morskog sistema, poput tradicionalnog ribarstva, razvojnih ciklusa organizma i slično. Ovim uređenjem dopuniće se ponuda Bokaqarijuma čija izgradnja je u završnoj fazi, naveo je direktor Instituta dr Aleksandar Joksimović.

“Mišljenja sam da je to jedna apsolutno opravdana i korisna investicija jer se radi o instituciji koja pored istraživačkog i naučnog aspekta koji obavja, edukuje mlade i sve nas o moru, a uz to i propagira život sa morem, što je od kapitalnog značaja za ukupnu društvenu zajednicu. Nama je zadovoljstvo da možemo podržati sve njihove akcije koje su usmjerene u tom pravcu. Želimo da što prije profunkcionišu svi ovi sadržaji koji su izgrađeni i urađeni “ – izjavio je zamjenik direkora Javnog preduzeća za upravljenje morskim dobrom Crne Gore Dragoljub Marković.

Za realizaciju ovog projekta, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobromCrne Gore je izdvojilo 80.000 eura, a putem javnog tendera sprovedenog od strane Univerziteta Crne Gore, za izvođenje radova angažovana je firma "A3 team" d.o.o. iz Bara. Rok za završetak ovih radova je 30 dana.