Najavljeni kapitalni projekti koji su od velikog značaja za opštinu Herceg Novi

Najavljeni kapitalni projekti koji su od velikog značaja za opštinu Herceg Novi

"Najavljeni kapitalni projekti koji su od velikog značaja za opštinu Herceg Novi“, poručeno je sa sastanka JP "Morsko dobro“ na kojem su prisustvovali predsjednik Skupštine Opštine Ivan Otović, gospođa Vesna Samardžić ispred Opštine Herceg Novi i direktor Agencije sa gazdovanje gradskom lukom Božo Ukropina.
,,Uvažavajući zahtjeve lokalne samouprave i samo učešće u izradi Plana investicionih aktivnosti za 2022. godinu,  uspostavićemo novi sistem u kojem će planiranje i izgradnja kapitalnih projekata, biti bazirana upravo na zahtjevima lokalnih samouprava”., kazao je u uvodnoj riječi direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mladen Mikijelj.Očekivani prihodi po osnovu naknada za korišćenje  morskog dobra  u 2022. godinu sa teritorije opštine Herceg Novi će biti oko 900.000,00 eura, a od čega će veći dio biti utrošen kroz kapitalne investicije.
Gospođa Vesna Samardžić  je upoznala prisutne sa trenutnom situacijom  u zoni morskog dobra u toj opštini i vjeruje da će  zajedničkom saradnjom na obostrano zadovoljstvo sprovesti sve planom predviđene projekte. Ona je stavila akcenat na rekonstrukciju i popločavanje šetalita od Meljina do hotela „Plaža“, za koju je neophodno obezbijediti projektnu dokumentaciju sa predmjerom i predračunom radova, koja će biti završena do maja naredne godine, kako bi se krajem septembra mjeseca počelo sa izvođenjem radova.
Jedan od prioriteta je i uređenje platoa oko spomenika kralju i osnivaču Herceg Novog Tvrtku I Kotromaniću. Zbog važnosti ličnosti Tvrtka I Kotromanića za grad Herceg Novi, neophodno je, iako se radi o relativno maloj površini oko spomenika, sa posebnom pažnjom pristupiti realizaciji ovog projekta. Svjesni smo važnosti da se plato oko spomenika što prije uredi, ali uređenju istog možemo pristupiti nakon kompletne izrade projektne dokumentacije. 
Na sastanku sa predstavnicima opštine Herceg Novi je razgovarano o aktulenim i budućim projektima, kao i problematici koja se odnosi na plaže, javnu rasvjetu u zoni morskog dobra  i izgradnju rampi za osobe sa invaliditetom.U toku je raspisivanje tendera za nabavku i postavku mobilijara  ( klupe i kante za otpatke) za cijelo crnogorsko primorje, a dio će između ostalog biti namjenjen i hercegnovskoj opštini. 
Izrada projekta šetališta u Igalu u dužini od 1200m,  nastavak izgradnje šetališta od Bijele  do Kamenara, kao i razmatranje mogućnosti spajanja šetališta od plaže Zmijice do Kumbora, samo su neke od aktivnosti koje će biti predviđene budžetom za 2022. godinu. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta pješačke staze od željezničkog mosta do plaže Zmijice u Zelenici, u dužini od 300m. Ukoliko sve bude išlo po planu, nastaviće se aktivnosti u pravcu realizacije šetališta.Zajednički sastanak je imao za cilj unapređenje infrastrukture i zajednička saradnja između Opštine Herceg Novi i JP „Morsko dobro“.Predstavnike Opštine Herceg Novi su pored direktora Javnog preduzeća Morsko dobro Mladena Mikijelja ugostili rukovodilac Službe za uređenje i izgradnju Vukašin Mijatović i njegovi saradnici.