Najavljen nastavak realizacije velike investicije po projektnoj dokumentaciji II faze izvođenja projekta “Rekonstrukcija i izgradnja trga šetališta Sutomore”

Najavljen nastavak realizacije velike investicije po projektnoj dokumentaciji II faze izvođenja projekta “Rekonstrukcija i izgradnja trga šetališta Sutomore”

Najavljen nastavak realizacije velike investicije po projektnoj dokumentaciji II faze izvođenja projekta “Rekonstrukcija i izgradnja trga šetališta Sutomore”
Izgradnjom ove staze biće upotpunjena turistička ponuda i uljepšan ugođaj brojnih mještana i turista, zahvaljujući uspješnoj saradnji JP ""Morsko dobro"", Opštine Bar i Upravi javnih radova. 

"Prema planu investicionih aktivnosti stavićemo akcenat na projekte koji su od velikog značaja za ovu opštinu ", naveo je rukovodilac Službe za uređenje i izgradnju JP "Morsko dobro" Vukašin Mijatović, na sastanku koje je održan sa predstavnicima Opštine Bar, Suzanom Crnovršanin i Marijom Marković. 

Pored sprovedenih aktivnosti hitnih sanacija u obalnu infrastukturu u zoni morskog dobra, JP "Morsko dobro" će nastaviti sa realizacijom započetih projekata u ovoj godini, a to su: "Izrada projektne dokumentacije za pješačku staze Ratac,-Zukotrlica" u dižini od 2 km, kao i raspisivanje tendera za projektnu dokumentaciju "Regulacija korita rijeke Željeznice”.
"Izrada projekta revitalizacija šume Lekovića na Žukotrlici” je bila jedna od tema sagovornika u dijelu planiranih aktivnosti. 

Tema sastanka je bila i revitalizacija šume na Golom brdu, koja je uništena požarom prije dvije godine. Napominjemo da će se prvi put Javno preduzeće uključiti u rješavanje ovog problema.
Na osnovu dostavljenih zahtjeva i prioriteta od strane Opštine Bar, JP "Morsko dobro" će u skladu sa svojim mogućnostima, kao i nakon sprovođenja svih analiza i zakonskih procedura krenuti u realizaciju paniranih infrastukturnih projekata.  

Predstavnica Opštine Bar Suzana Crnovršanin je upoznala prisutne sa siituacijom u zoni morskog dobra ,kao i problemima sa kojima se susreću na području ove opštine, ističući da će zajedničkom saradnjom doći do rješenja, a samim tim i do realizacije važnih kapitalnih projekata u zoni morskog dobra. 

Na sastanku sa predstavnicima Opštine Bar je razgovarano o aktulenim i budućim projektima.  U toku je raspisivanje tendera za nabavku i postavku mobilijara  ( klupe i kante za otpatke) za cijelo crnogorsko primorje, kao i tender za izvođenje hitnih sanacija, a dio će između ostalog biti namjenjen i barskoj opštini.