Poziv korisnicima sa teritorije opštine Budva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva sve zakupce/korisnike kupališta i privremenih objekata na teritoriji opštine Budva da u narednih 10 dana pristupe zaključenju Ankesa ugovora za tekuću 2022. godinu, a sve u cilju blagovremene pripreme predstojeće turističke sezone koja zvanično počinje 1. maja.
Ovim putem pozivamo zakupce/korisnike da kontaktiraju ili posjete Službu za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama i to:
- za produženje Ugovora za privremene objekte kancelariju broj 1-kontakt 033 452 709;
- za produženje Ugovora za kupališta kancelariju broj 6-kontakt 033 452 709.