Saopštenje o kvalitetu morske vode za period od 19.07. do 22.07.2022.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 19. do 22. jula ove godine, pokazali su da je na 94,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 3,6%  lokacija dobrog, dok je na 1,8% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. 

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
Program praćenja sanitarnog kvaliteta u opštini Ulcinj se realizuje na 18 lokacija i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Baru na svih 15 lokacija voda bila odličnog kvaliteta, dok je u Budvi na 31 lokaciji voda bila odličnog a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na 8 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 1 lokaciji voda bila dobrog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru od ukupno 15 lokacija, voda bila odličnog kvaliteta na njih 14, dok je na 1 kupalištu voda bila dobrog kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 18 ona bila odličnog, na 2 dobrog kvaliteta i na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.
U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje 2 obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke). Shodno članu 8 Pravilnika vode za kupanje se klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše". Rezultati analiza kvaliteta morske vode, kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me.