Saopštenje o kvalitetu morske vode za period od 16.08-19.08.2022


Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 16. do 19. avgusta ove godine, pokazali su da je na 80,0% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 13,6%  lokacija dobrog, dok je na 6,4% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše". 
U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 14 dok je na 4 ona bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 14 lokacija u opštini Bar, dok je na 1 lokaciji u ovom gradu ona bila dobrog kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, od kojih je na njih 29 voda bila odličnog kvaliteta, na 2 dobrog, te na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 7 dok je na 1 lokaciji ona bila dobrog, te takođe na 1 lokaciji zadaovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotru na 9 lokacija voda bila odličnog, na 5 lokacije dobrog i na 1 zadovoljavajućeg kavliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 15 ona bila odličnog, a na 6 dobrog kvaliteta. 

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.