Obavještenje zakupcima o geodetskom snimanju privremenih objekata - kućica na Adi Bojani

Obavještenje zakupcima o geodetskom snimanju privremenih objekata - kućica na Adi Bojani

Obavještavaju se zakupci privremenih objekata – kućica na Adi Bojani da će se od 23.08.2022.god. vršiti geodetsko snimanje istih. Geodetesko snimanje će vršiti licencirana geodetska organizacija “Geo Max Group” D.O.O.Podgorica, sa kojom Javno Preduzeće ima zaključen Ugovor za pružanje usluga.  S tim u vezi, mole se zakupci da obezbijede prilaz kućicama i nesmetan rad predstavnicima ovlašćene geodetske organizacije. Svrha geodetskog snimanja je izrada geodetske podloge koja će biti korišćena za buduće Izmjene i dopune Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra ili donošenje novog Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.