Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 13. do 16. septembra ove godine, pokazali su da je na 80,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 7,3% lokacija dobrog, dok je na 11,9% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše". U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 17 dok je na 1 ona bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 10 lokacija u opštini Bar, dobrog na 1 lokaciji, te zadovoljavajućeg kvaliteta na 4 lokacije u ovom gradu. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, od kojih je na njih 31 voda bila odličnog kvaliteta, a na 1 lokaciji dobrog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 7, dok je na 2 lokacije ona bila zadaovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na 9 lokacija voda bila odličnog, na 2 lokacije dobrog i na 3 zadovoljavajućeg kavliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 14 ona bila odličnog, na 4 dobrog, a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta. Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na našem i engleskom jeziku.