Međunarodni regionalni događaji na temu efikasnog upravljanja morskim zaštićenim područjima

Međunarodni regionalni događaji na temu efikasnog upravljanja morskim zaštićenim područjima

Ove nedjelje, u periodu od 24. do 28. oktobra, Crna Gora će biti domaćin stručnih dijaloga na temu efikasnosti upravljanja morskim zaštićenim područjima, u organizaciji Mreže upravljača morskim zaštićenim područjima u Mediteranu u partnerstvu sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i NVO MedCEM. U Petrovcu, u blizini najprepoznatljivijeg dijela Parka prirode Katič, ostrva Katič, oko 200 međunarodnih stručnjaka i predstavnika upravljača zaštićenim područjima u Mediteranu učestvovaće na regionalnoj radionici kao i povezanim događajima koji će se održati od 25. do 28. oktobra u hotelu Palas. Danas, 24. oktobra održava se i Generalna skupština MedPANa tokom koje se očekuje prihvatanje aplikacije JP “Morsko dobro” za članstvo u MedPAN, čime će se Crna Gora pridružiti ovoj mediteranskoj mreži. Na Generalnoj skupštini, u ime Crne Gore, kao domaćina, prisutne su pozdravile Ivana Stojanović ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, i Ivana Franeta pomoćnica direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Ovaj regionalni događaj, u utorak 25. oktobra, otvoriće ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novakovic-Đurović, pomoćnica direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore,Ivana Franeta, kao i predsjednica MedPANa Purifikasio Kanals (Purificació Canals).Podsjećamo, Crna Gora je tokom 2021. godine proglasila tri morska zaštićena područja, parkove prirode Platamuni, Katič i Stari Ulcinj. To je bio razlog da se ove godine odabere baš Crna Gora kao domaćin MedPANovih događaja. Odlukama o proglašenju, shodno Zakonu o zaštiti prirode, određen je upravljač ovim područjima Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Izrada planova upravljanja za sva tri područja je u finalnoj fazi, a njihova primjena očekuje se početkom naredne godine. Javno preduzeće za upravljanje morakim dobrom, u prethodnom periodu, pripremilo je i projektne aplikacije za finansiranje realizacije aktivnosti predviđenih Planovima upravljanja iz fondova podrške MedFOUNDa za projekat” build back a blue and stronger mediterranean”. Zvanično saopštenje rezultata o ocjeni pristiglih aplikacija očekuje se tokom ove radionice.