Regionalni događaj na temu efikasnog upravljanja morskim zaštićenim područjima

Regionalni događaj na temu efikasnog upravljanja morskim zaštićenim područjima

Danas se završava trodnevna Regionalna radionica na temu efikasnosti upravljanja morskim zaštićenim područjima, u organizaciji Mediteranske mreže upravljača morskim zaštićenim područjima, a u saradnji sa MEPPU, Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i NVO MedCEM. Regionalnu konferenciju, kojoj prisustvuje 200 međunarodnih eksperata i predstavnika Nacionalnih institucija, otvorila je ministarka Ana Novaković Đurović, ističući značaj održavanja ovakvih događaja u Crnoj Gori za podizanje kapaciteta, jačanje međunarodne i regionalne saradnje i promocije morskih zaštićenih područja u Crnoj Gori. Novaković Đurović je čestitala JPMD na članstvu u MedPan-u i zahvalila se MedFund-u na najavljenim odobrenim sredstvima za podršku upravljanju morskim zaštićenim područjima i iznijela očekivanje da se saradnja intenzivira kako bi Crna Gora implementirala najbolje prakse u upravljanju, kojima će MEPPU pružiti punu podršku i pratiti progres. Ivana Franeta, pomoćnica direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore se tom prilikom zahvalila MedPAN organizaciji zbog pokazanog interesovanja za Crnu Goru, te da im pričinjava čast i zadovoljstvo što su bili domaćini ovodišnjeg dijaloga. Ona je istakla da će učlanjenjem u MedPAN organizaciji imati značajno velike benefite u dijelu tehničkog upravljanja morskim zaštićenim područjima. “Naglasila bih da smo u okviru GEF Projekta na kom smo aktivno radili, uspješno realizovali svoje ciljeve i dobili značajnu finansijsku i tehničku podršku. Ovo je poruka da pratimo sve međunarodne trendove i da se samo timskim radom može doći do kvalitetne realizacije svih ciljeva”, istakla  je ona.  Predsjednica MedPan-a, Purifikasio Kanals se zahvalila na dobrodošlici i interesovanju za saradnju sa MedPan-om, a koja predstavlja ključ za efikasno upravljanje, posebno sa svim drugim sektorima, kao i koje mjere zašite biodiverziteta treba da se integrišu. Kanals je čestitala crnogorskim partnerima i institucijama na procesu proglašenja koji je bio participativan i koji na taj način predstavlja čvrstu osnovu za zajedničko očuvanje ovih područja. Kanals je takođe poželjela dobrodošlicu JPMD kao novom članu i potvrdila spremnost za dalju podršku aktivnostima u Crnoj Gori.Tokom tri dana radionice organizovano je 12 sesija na različite teme aspekata upravljanja, dok će sjutra biti održana početna - kick off radionica GEF projekta, koji sprovode MedPan i MedFund, a u kojem će učestvovati JPMD i dobiti podršku za upravljanje morskim područjima Platamuni i Katič.