U Briselu održana konferencija projekta "Mediteranska zajednica za zaštitu biodiverziteta"

 U Briselu održana konferencija projekta

Danas je posljednji dan Završne konferencije projekta "Mediteranska zajednica za zaštitu biodiverziteta" koja se održava 3. i 4. novembra u Briselu, a na kojoj ispred MEPPU učestvuje Đurđina Bulatović iz Direktorata za zaštitu prirode. Projekat "Mediteranska zajednica za zaštitu biodiverziteta" doprinosi definisanju modela upravljanja morskim zaštićenim područjima u Crnoj Gori i podizanju kapaciteta zainteresovanih strana na različite teme povezane sa morskim zaštićenim područjima, kao što su klimatske promjene, otpad u moru i upravljanje. U okviru projekta Ministarstvo je pokrenulo razmatranje zajedničkog upravljanja prekograničnim područjem ekolološki ili biološki značajnog područja za Južni Jadran/sjeverni dio Jonskog mora (SAIS-EBSA) kroz uključivanje Regionalnog centra za posebno zaštićena područja Mediterana (Barselonska konvencija). U okviru projekta je postignut još jedan značajan rezultat: Posebni rezervat prirode “Tivatska solila” kojim upravlja JPMD, uvršten je u Katalog najboljih praksi obnove Mediterana u dijelu upravljanja obalnim područjima i pružanja najboljih praksi restauracije područja.Aktivnosti JPMD na obnovi biodiverziteta na „Tivatskim solilima“ predstavljene su od strane Dijane Došljak, iz sektora za održivi razvoj.Projekat "Mediteranska zajednica za zaštitu biodiverziteta"  finansirao se iz sredstava InterregMED Evropske unije i očekuje se moguućnost nastavka projektnih aktivnosti kroz podršku upravljanju SAIS-EBSA.