UZ PODRŠKU JICA ORGANIZOVAN DAN SADNJE U ULCINJU

UZ PODRŠKU JICA ORGANIZOVAN DAN SADNJE U ULCINJU

Uz podršku Japanske državne agencije za međunarodnu saradnju (JICA), a u okviru Projekta izgradnje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa kroz Nacionalni informacioni sistem za šumske požare ( NFFIS) i Eko- DRR (" Projekat"), u Ulcinju je u petak organizovan Dan sadnje. 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u saradnji sa Vladom Japana, Vladom Crne Gore, Opštinom Ulcinj, ostalim relevantnim institucijama, kao i našim korisnicima dio velikog projekta značajnog za našu državu. Sami projekat za smanjenje rizika od katastrofa je neophodan kako bi doprinijeli očuvanju životne sredine. JPMD  će nastojati u narednom periodu da obavlja sve one aktivnosti koje su u domenu preduzeća i koje će se koristiti za kreiranje budućih planova pošumljavanja i aktivnosti podizanja javne svijesti o okolini, sa fokusom na održivi razvoj šuma u priobalju.

Vjerujemo da će isti ili slični projekti početi da se implementiraju i u drugim opštinama u našoj državi.