ODRŽAN SASTANAK SA PREDSJEDNIKOM OPŠTINE TIVAT

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSJEDNIKOM OPŠTINE TIVAT

Održan sastanak sa predsjednikom opštine Tivat, gospodinom Željkom Komnenovićem i njegovim saradnicima.Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nastavlja sa ulaganjima i realizacijom infrastrukturnih projekata u zoni morskog dobra. U narednoj godini planirana je realizacija tri velika kapitalna projekta na teritoriji opštine Tivat, i to: „Pješačka staza Sv. Roko-Lepetani-Tivat“, „Lungo Mare Donja Lastva“ i „Izvođenje radova na pješačkoj stazi-Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu.S obzirom na obuhvat morskog dobra u Tivtu, potrebe opštine, građana i unaprijeđenju turističke ponude, Javno preduzeće „Morsko dobro“ će u narednoj godini otpočeti sa realizacijom projekata u vrijednosti oko 3,5 miliona eura, što je četiri puta više od prihoda koje je ubiralo sa teritorije ove opštine tokom 2022.godine.Takođe, pored navedenih projekata Javno preduzeće će izdvojiti sredstva za uređenje platoa, hitnih sanacija, kao i sredstva za održavanje čistoće na nezakupljenim plažama i obalne infrastrukture.Saradnja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i tivatske lokalne samouprave u proteklom periodu je na zavidnom nivou, a što je rezultiralo najavom velikih ulaganja, kao i veću angažovanost po pitanjima rješavanja brojnih problema u zoni morskog dobra.