Potpisan Ugovor za izgradnju novog trga u Sutomoru

Potpisan Ugovor za izgradnju novog trga u Sutomoru

Potpisan Ugovor za izgradnju novog trga u Sutomoru između Uprave za kapitalne projekte, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opštine Bar.Ovim Ugovorom definisana je faza II izvođenja radova, koja obuhvata izgradnju pjacete, odnosno trga sa zelenim površinama i rekreativnim zonama i djelove saobraćajnice ,,1b“ i obalnog šetališta. Za realizaciju druge faze projekta predviđena su sredstva u iznosu od 1.543.381,67 eura, od čega je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obezbijedilo 445.030,00 eura, Opština Bar  200.000,00 eura, dok je ostatak sredstava obezbijedila Vlada Crne Gore.Ova investicija predstavlja još jedan dokaz da Javno preduzeće ulaže u valorizaciju turističkih potencijala države u svim primorskim opštinama.