Termini za ovjeru licenci i obuku novih spasilaca na vodi za 2023. godinu

Termini za ovjeru licenci i obuku novih spasilaca na vodi za 2023. godinu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore apeluje na sve zakupce kupališta da su u obavezi, a u skladu sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra da na vrijeme obezbijede spasilačku službu, odnosno propisan broj spasilaca prijavom lica za obuku novih spasilaca ili za ovjeru licence već obučenih spasilaca.