Nakon pune dvije decenije Opština danas preuzela Luku Budva

Nakon pune dvije decenije Opština danas preuzela Luku Budva

Predsjednik Opštine Budva Milo Božović i direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mikijelj potpisali su danas Sporazum o ustupanju na korišćenje Luke Budva kojim će ovo preduzeće dati lokalnoj upravi na privremeno korišćenje Luku Budva.

Početkom februara, Vlada je, na inicijativu premijera u tehničkom mandatu, Dritana Abazovića, usvojila Odluku o preuzimanju Luke Budva i time dala saglasnost na Sporazum izmedju Javnog preduzeća i Opštine kojim se lokalnoj upravi daje marina na privremeno korišćenje do raspisivanja tendera i izbora koncesionara. 

Ispred Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, sastanku su prisustvovali: direktor Mladen Mikijelj, predsjednik Upravnog odbora Blažo Radjenović, pomoćnica direktora Ivana Franeta, pomoćnik direktora Nikola Radjenović, savjetnik Vukašin Mijatović i rukovoditeljka ekonomsko-finansijske službe Maša Vukić, dok su ispred Opštine Budva sastanku prisustvovali: predsjednik Opštine Milo Božović, predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović i v.d. sekretarke Sekretarijata za privredu Jelena Savić.

„Višedecenijska nepravda danas je ispravljena i krunisana potpisivanjem Sporazuma o ustupanju na korišćenje Luke Budva, izmedju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Opštine Budva. Na osnovu Zaključka Vlade stavljeno je van snage nešto što je decenijama pripadalo privilegovanom privrednom društvu i ubuduće ćemo, zajednički, sa Opštinom Budva, raditi na unapredjivanju Luke Budva i konačno će gradjani Budve, ali i Crne Gore, imati posebne benefite i privilegije od ovog posla“, zaključio je predsjednik Upravnog odbora Blažo Radjenović.

Predsjednik Opštine Budva Milo Božović istakao je da su se stekli uslovi da Opština Budva preuzme Luku. Ovom prilikom, zahvalio se Vladi Crne Gore i premijeru Dritanu Abazoviću na Zaključku Vlade koja je omogućila da Opština preuzme Luku, a direktoru Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladenu Mikijelju, predsjedniku Upravnog odbora Blažu Rađenoviću i kompletnom njihovom timu na povjerenju koje su ukazali Opštini Budva i mogućnosti da Opština preuzme upravljanje Lukom Budva.

Potpisivanjem ovog Memoranduma, nakon pune dvije decenije, marina ispred starogradskih bedema, ponovo je prešla u ruke Opštine Budva.