POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU: Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2023. godine

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2023. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Prijave na Poziv sa Projektom i pratećom dokumentacijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, zaključno sa 31. martom 2023. godine do 12 časova.