Trajekt " Trideseti avgust" nastavio redovno da saobraća

Trajekt

Povodom medijskih tekstova o navodnom  incidentu na trajektu “Trideseti  avgust”, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava javnost da je došlo do manjeg kvara usled čega se pojavio dim i napominjemo, da nije bilo vatre, a time ni požara, odnosno nije se desio nikakav incident, shodno tome nije ugrožena bezbjednost pješaka a ni vozila, kako je u javnosti predstavljeno. Kao odgovorno preduzeće, u skladu sa redovnom procedurom koja se primjenjuje u ovakvim situacijama, pozvali smo Vatrogasnu jedinicu Herceg Novi kako bi preventivno izašla na teren, a nakon čega je ustanovljeno da nije bilo potrebe za intervencijom. Takođe, tom prilikom je obavještena i Lučka kapetanija.Ovim putem apelujemo i pozivamo sve medije u Crnoj Gori da prije plasiranja negativnih informacija u javnosti, kontaktiraju Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kako bi dobili sve relevantne i pouzdane informacije, usled  čega ne bi dolazilo do širenja dezinformacija i uznemiravanja građana Crne Gore.S obzirom da se proteklih mjesec dana na jedan maliciozan i tendeciozan način vode negativne kampanje na štetu Javnog preduzeća, kao što smo već mnogo puta istakli, Javno preduzeće radi sve u interesu građana, što će nastaviti da radi i u budućem periodu.Napominjemo, nećemo dozvoliti opstrukcijama ovakvog tipa da narušavaju kredibilitet Javnog preduzeća.Trajekt “Trideseti avgust” je počeo redovno da saobraća.