SDT da ispita produženje ugovora sa "Pomorskim saobraćajem" bez tendera

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore podnijelo je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu protiv d.o.o „Pomorski saobracaj“ Herceg Novi, izvršnog direktora d.o.o „Pomorski Sobraćaj“ Herceg Novi, Dejana Bana i svih bivših predstavnika Morskog dobra i Vlade Crne Gore za koje se sumnja da su učestvovali ili imali uticaja na donošenje odluka kojima je pričinjena šteta državi u višemilionskim iznosima. 

Sumnja se da su predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i predstavnici Vlade Crne Gore iskorišćavanjem svog službenog položaja donosili odluke i zaključke tokom obavljanja funkcije kojima je omogućeno kompaniji ,,Pomorski saobraćaj“ d.o.o da produži trajanje ugovora o korišćenju morskog dobra na nezakonit način bez tendera, te umjesto da preduzmu radnje radi zaštite imovine Javnog preduzeća, zbog uticaja Dejana Bana, donosili odluke kojima se pričinjavala šteta državi u velikim iznosima. U krivičnoj prijavi je još istaknuto i to da je d.o.o.,,Pomorski saobraćaj“ preko svog izvršnog direktora Dejana Bana uskraćivalo da dostavlja Izvještaje o ostvarenom prometu od prodatih karata radi obračuna i fakturisanja naknada, već je samovoljno uplaćivalo iznose, pri čemu su isključivali PDV, a na što su bili obavezani ugovorom, pa je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uplaćivalo PDV Poreskoj Upravi Crne Gore i na taj način umanjivalo svoj prihod, zbog čega se sumnja da su izvršili više krivičnih djela u sticaju i sa saizvršilastvu i to: zloupotrebu službenog položaja, nesavjesan rad u službi, protivzakoniti uticaj, prevara, navođenje na protivzakoniti uticaj.