Raspisan tender za hitnu sanaciju kosine duž pješačke staze od Hotela Avala do plaže Mogren

Raspisan tender za hitnu sanaciju kosine duž pješačke staze od Hotela Avala do plaže Mogren

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je tender za hitnu sanaciju kosine duž pješačke staze od Hotela Avala do plaže Mogren. Namjera Javnog preduzeća je da se kosina nad pječakom stazom sanira i spriječi odronjavanje i time ostvari potpuna bezbjednost duž cijele pješačke staze.