Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvete šetališta na Pristanu, u opštini Ulcinj

Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvete šetališta na Pristanu, u opštini Ulcinj

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je pokrenulo postupak javne nabavke za izbor ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvete šetališta na Pristanu, ulica „Ulcinjski moreplovci“ na Maloj plaži u Ulcinju, u dužini od cca 700m.