Međunarodni Dan planete Zemlje obilježen u Baru

Međunarodni Dan planete Zemlje obilježen u Baru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u saradnji sa NVO Izviđački odred “24.novembar" iz Bara organizovalo akciju uklanjanja otpada na potezu od Gradske plaže pa sve do ušća rijeke Željeznice, i na taj način obilježilo “Dan planete Zemlje”.U sklopu ove akcije, pored sakupljanja otpada sa plaže, organizovana je sadnja novih sadnica, a nakon toga su organizovane ekološke radionice za najmlađe.Organizovanjem ekoloških akcija povodom obilježavanja značajnih datuma, kao što je i Dan planete Zemlje, Javno preduzeće nastoji da podigne svijesti svakog pojedinca o značaju očuvanja životne sredine.