Održan konstruktivni sastanak sa predstavnicima Službi Komunale policije i inspekcije svih 6 primorskih opština

Održan konstruktivni sastanak sa predstavnicima Službi Komunale policije i inspekcije svih 6 primorskih opština

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je održan radni sastanak sa predstavnicima Službi Komunalne policije i inspekcije svih 6 primorskih opština, na kojem su prisustvovali predsjednik Upravnog odbora Javnog preduzeća Blažo Rađenović, pomoćnik direktora Nikola Rađenović, kao i predstavnici Službe za kontrole, rukovodilac Službe, Srđan Radić i koordinator Službe, Ranko Stojanović. Teme sastanka bile su saradnja Javnog preduzeća i Službi Komunalne policije i inspekcije u proteklom periodu, kao i identifikovanje prioriteta za nastavak zajedničkog djelovanja, sa ciljem da se spriječi devastacija prostora, kao i nesmetano odvija predstojeća turistička sezona. Predsjednik Upravnog odbora Javnog preduzeća, gospodin Blažo Rađenović je istakao zadovoljstvo u dosadašnjoj saradnji i tim povodom ukazao na konkretne predloge kako bi se efikasno odgovorilo na probleme sa kojima se susrećemo na terenu. Za naredni period dogovorena je međusobna koordinacija, a sve u cilju sprovođenja konkretnih akcija za unaprijeđenje prostora. Tim povodom predstavnici pomenutih institucija će do 15. maja izvršiti obilazak terena u zoni morskog dobra. Ukoliko se utvrdi da  korisnici ne postupaju u skladu sa ugovorenim obavezama, odnosno u skladu sa Uslovima za organizaciju kupališta, snosiće određene sekvence koji mogu rezultirati raskidom Ugovora. Ističemo, da će se izvršiti uklanjanje svih onih objekata u zoni morskog dobra koji na terenu budu odstupali, u odnosu na stanje u tehničkoj dokumentaciji. Takođe, jedan od problema koji je detektovan je problem kretanja životinja na putu, gdje ćemo zajednički preuzeti sve neophodne korake prema Ministarstvu poljoprivrede i Vladi Crne Gore i nastojati da u daljoj pesrpektivi stvorimo uslove da se ovaj dugogodišnji problem riješi.Kao i do sada, cilj je da se pored navednih aktivnosti pristupi sprovođenju drugih akcija u saradnji sa relevantnim institucijama kako bi se doprinijelo kvalitetu turističke sezone, a ponajviše kvalitetu života svih građana i posjetioca u priobalnoj zoni.