Obilježen Međunarodni dan ptica i drveća

Obilježen Međunarodni dan ptica i drveća

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u saradnji sa Opštinom Tivat, juče organizovalo obilježavanje Međunarodnog dana ptica i drveća. Tom prilikom organizovan je obilazak Posebnog rezervata prirode “Tivatska Solila” za sve učenike četvrtog razreda osnovnih škola sa područja Opstine Tivat. Stručni vodiči u rezervatu su prisutnoj djeci govorili o značaju zaštite ovakvih staništa, sa posebnim akcentom na očuvanje rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta ovog područja.