Obavještenje

Obavještenje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava javnost da zbog povećanog obima saobraćaja na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane, od 01.06.2023. godine počinje zabrana parkiranja vozila na pristanište u Lepetanima. U vezi sa tim, apelujemo na građane da poštuju navedeno pravilo, u suprotnom, u saradnji sa Komunalnom policijom i inspekcijom će se vršiti prijava parkiranih vozila na ovom lokalitetu, a nakon čega će se postupati u skladu za zakonskom procedurom.