Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 03. do 05. oktobra ove godine, pokazali su da je na 92,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 2,7% lokacija dobrog, dok je na 4,6% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše". U opštini Ulcinj, na svih 18 lokacija koje su obuhvaćene ovim Program,  morska voda je bila odličnog kvaliteta. Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta i na svih 15 ispitivanih lokacija u opštini Bar. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, od kojih je na njih 29 voda bila odličnog, a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dok je na 1 lokaciji ona bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na 13 lokacija voda bila odličnog, a na 1 dobrog kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 18 ona bila odličnog, na 2 dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na našem i engleskom jeziku.