Započeti radovi na sanaciji javne rasvjete u opštini Kotor

Započeti radovi na sanaciji javne rasvjete u opštini Kotor

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je 20.09.2023. godine otpočelo sa radovima na rekonstrukciji postojeće javne rasvjete u zoni morskog dobra, opština Kotor. Radovi obuhvataju sljedeće:• zamjenu dekorativnih stubova i svetiljki na šetalištu u Dobroti, kao i zamjenu dijela dotrajalih stubova javne rasvjete na donjem putu u Dobroti;• dodavanje stubova javne rasvete u ulici Benovo, pored rijeke Škurde i• zamjenu postojećih svetiljki novim LED svjetiljkama u naselju Pelužica. Predviđeni rok za izvođenje radova je 60 dana.Napominjemo da su toku su radovi na rekonstrukciji šetališta u naselju Dobrota. Javno preduzeće nastavlja da ulaže u obalnu infrastrukturu kako bi dodatno unaprijedilo stanje u zoni morskog dobra.