Započeti radovi na sanaciji javne rasvjete u opštini Ulcinj

Započeti radovi na sanaciji javne rasvjete u opštini Ulcinj

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je 18.09.2023. godine otpočelo sa radovima na rekonstrukciji postojeće javne rasvjete u zoni morskog dobra, opština Ulcinj.Rekonstrukcija javne rasvjete duž šetališta Pristan, u opštini Ulcinj je predviđena na lokaciji saobraćajnice „Ulcinjskih moreplovaca“ na Maloj Plaži. Radovi će se izvoditi na potezu koji počinje od kraja trećeg ulaza na Maloj Plaži kod restorana „Hollegra“, šetalištem u pravcu Velike skele do poslednjeg stuba javne rasvjete koji označava kraj trase za rekonstrukciju javne rasvjete. Pomenuti radovi obuhvataju zamjenu elemenata javne rasvjete - stubovi, lire, svjetiljke i oštećenog kabla javne rasvjete između rasvjetnih stubova. Novi stubovi koji su projektom predviđeni su slični postojećim, visine 4,5m duž saobraćajnice, odnosno 3,5m u parku, sa odgovarajućim LED svjetiljkama - fenjerima. Ukupno će biti zamijenjeno 56 stubova koji uključuju po dvije svjetiljke. Ističemo da je u toku izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta Pristan. Javno preduzeće nastavlja da ulaže u obalnu infrastrukturu kako bi dodatno unaprijedilo stanje u zoni morskog dobra.