"Početak II faze izvođenja radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru"

Danas je započela II faza projekta uređenja šetališta i trga u Sutomoru. U partnerstvu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Upravom za kapitalne projekte i Opštinom Bar, ovom fazom će se preurediti 5.300,00 m2 prostora u središtu Sutomora.

Prva faza ovog projekta, koja je završena 01.11.2021. godine, obuhvatila je funkcionalno zaleđe, stvarajući osnovu za dalji razvoj ove jedinstvene obalne zone. Izgrađena površina od 4.800,00 m2 već je postala mjesto gdje građani Sutomora i posjetioci mogu uživati u funkcionalnom i uređenom okruženju.

Projektom je predviđeno uređenje pjacete, odnosno trga sa zelenim površinama i rekreativnim zonama, zatim uređenje djelova saobraćajnice “1b” kao i obalnog šetališta.

Projekat obuhvata izgradnju trga sa prefabriciranim betonskim pločama obloženim drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom. Središnji dio trga krase "walk through" fontana sa mlaznicama, čime će se stvoriti i funkcionalan i estetski privlačan element koji će obogatiti prostor. Kompletna šetališna zona biće hortikulturno uređenje i opremljena mobilijarom.

“Realizacijom ovog projekta će biti u potpunosti promijenjen vizuelni identitet ovog mjesta a turistička ponuda Sutomora biti na značajno većem niovu čime ćemo privući visoko platežnu klijentelu. Očekujem da ćemo radove privesti kraju prije početka ljetnje turističke sezone. Drago mi je što je saradnja sa Upravom za kapitalne projekte i Opštinom Bar na zavidnom nivou i samo kroz ovakav vid saradnje sa lokalnim i državnim organima možemo raditi na realizaciji projekata koji su od opšteg značaja”. - istakao je direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Mladen Mikijelj.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude od 11.07.2023. godine, zaključilo Ugovor o izvođenju radova sa Konzorcijumom IGP “Fidija” d.o.o Podgorica - “A3 TEAM” d.o.o. Bar, kao i Ugovor o pružanju usluga sa d.o.o. “CIVIL ENGINEER” Podgorica je zaključen 28.12.2023. godine koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Rok za završetak predmetnih radova je 210 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Uz zajedničke napore i saradnju, stvaramo investiciju za budućnost Sutomora i opštine Bar kao i prostor gdje će naši sugrađani i posjetioci moći uživati i stvarati trajne uspomene.