Brodska linija Budva - Dubrovnik

Brodska linija Budva - Dubrovnik

Kako bi što prije zaživjela linija Budva - Dubrovnik, Javno preduzeće je iniciralo sastanak sa predstavnicima budućeg operatera kompanije “Kompas” i obišli prostor gdje će se pomenuta linija odvijati i na kojem će se vršiti ukrcaj i iskrcaj putnika. Tom prilikom smo zajednički utvrdili varijante organizacije samog prostora: pristajanja, vezivanja, pasoške kontrole, čekaonice, pa ćemo u narednom periodu preduzeti sve aktivnosti kako bi se ovaj prostor prilagodio i priveo namjeni a sve bilo spremno do 29.06.2024. godine, kada je planirana prva plovidba na ovoj liniji. Javnosti je više nego jasno koje benefite ova linija donosi Budvi i Crnoj Gori, kako u smislu dovođenja velikog broja visokoplatežnih gostiju - turista, smanjenja gužvi u drumskom saobraćaju i generalno promociji i povećanju atraktivnosti turističke destinacije, a čije plodove će sigurno uživati svi građani Crne Gore. Linija bi bila aktivna u periodu ljetnje turističke sezone, zaključno sa 01.10. Planirano plovilo je kapaciteta do 250 putnika. U ovom trenutku možemo informisati građane vezano za najčešeće pitanje koje se postavlja, a to je cijena karte - da je za očekivati da ona u jednom smjeru bude oko 55 eura a povratna oko 69 eura, a vrijeme trajanja plovidbe između dvije luke će iznositi oko 2 sata. Bitna stvar sa kojom ćemo informisati građane je da će Javno preduzeće samo od ove brodske linije prihodovati više sredstava nego što je bivši zakupac plaćao za čitavu Luku Budva. S obzirom da Javno preduzeće nije profitabilna firma, to će sva sredstva koja se prihoduju reinvestirati u Luku Budva, kako u proširenje kapaciteta, tako i u povećanje kvaliteta infrastrukture i usluga. Kako smo zaokružili uspješnu priču sa trajektnom linijom Kamenari-Lepetane, to smo sigurni da ćemo i ovaj projekat realizovati na zadovoljstvo svih građana, u zadatim rokovima