Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 20. juna ove godine, pokazali su da je na 94,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,4%  lokacija dobrog, dok je na 0,9% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše". U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 17, dok je na 1 lokaciji voda bila dobrog kvaliteta. Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na svih 15 lokacija u opštini Bar. Takođe, u opštini Budva, kvalitet morske vode je na svih 34 lokacije bio odličnog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 10 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 9 dok je na 1 lokaciji ona bila dobrog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na 12 lokacija voda bila odličnog, na 2 lokacije dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg kavliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 22 lokacije, od čega je na njih 21 ona bila odličnog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na našem i engleskom jeziku.