Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 01. do 08. jula ove godine, pokazali su da je na 80,6% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 13,2% lokacija dobrog, na 4,4% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija voda bila lošeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima uglavnom dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 16, dobrog na 1, dok je na 1 lokaciji voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 14 lokacija u opštini Bar, dok je na 1 lokaciji u ovoj opštini voda bila dobrog kvaliteta. U opštini Budva, kvalitet morske vode je na 29 lokacija bio odličan, dobar na 2 lokacije, zadovoljavajući takođe na 2 lokacije, dok je na 1 lokaciji voda bila lošeg kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 10 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 6, na 3 lokaciji ona je bila dobrog kvaliteta, dok je 1 lokaciji kvalitet vode za kupanje bio loš. Analize su pokazale da je u Kotoru na 11 lokacija voda bila odličnog, na 2 lokacije dobrog, a na preostale 2 zadovoljavajućeg kavliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 22 lokacije, od čega je na njih 16 ona bila odličnog, a na 6 dobrog kvaliteta.

Loša voda za kupanje bila je na lokacijama voda za kupanje “Slovenska plaža 03” u opštini Budva i “Solila 01” u opštini Tivat. Na kupalištima u okviru ovih voda za kupanje istaknuta je crvena zastavica, kao simbol zabrane kupanja. Podaci o realizovanim ispitivanjima dostavljeni su i Republičkom inspektoru za vode koji će u daljem postupanju preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Institut za biologiju mora nastavlja uzimanje uzoraka morske vode sa ove lokacije, a o dobijenim rezultatima ćemo naknadno obavijestiti javnost.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.